Dorota Gołębiowska

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, a także kursów doskonalących i szkoleń trenerskich. Trenerka Filmoteki Szkolnej, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą. Pracuje w Centralnym Gabinecie Edukacji Filmowej w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. Autorka licznych opracowań metodycznych i scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, dotyczących wykorzystania filmu w edukacji i wychowaniu (opublikowanych drukiem oraz na stronach internetowych www.edukacjafilmowa.pl oraz www.filmotekaszkolna.pl).

Wspólnie z zespołem CGEF organizuje różne formy doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy o filmie oraz jego wykorzystania w dydaktyce, a także ogólnopolskie i lokalne projekty edukacyjno-kulturalne dla różnych grup odbiorców mające na celu przybliżanie wiedzy o filmie, kulturze filmowej oraz popularyzację tradycji filmowych Łodzi. Koordynatorka Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI oraz członkini prezydium Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.