Dorota Żuchowska

 

Dorota Żuchowska – mgr filologii klasycznej, nauczyciel dyplomowany XXIV LO w Łodzi, lektor języka łacińskiego w AHE, ekspert w zakresie przedmiotów humanistycznych komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Od 2018 r. pełni funkcję eksperta merytorycznego ds. języka łacińskiego i kultury antycznej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z filozofii i etyki, wiedzy o kulturze oraz bibliotekoznawstwa. Jest autorką programów autorskich z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz innowacji organizacyjno-metodycznej do pracy w bibliotece szkolnej. Autorka licznych publikacji na łamach czasopism: Języki obce w szkole, Biblioteka w szkole, Poradnik Językowy, Meander, Collectanea Philologica oraz poradnika metodycznego z ćwiczeniami do nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej pt. Docendo discimus.