Harmonogram i tematyka konferencji interdyscyplinarnej

Konferencja odbyła się 24 marca 2021

15:00 – 16:00 Jak stawać się kreatywnym i proinnowacyjnym nauczycielem? Metody pracy wspierające kreatywność uczniów. Prowadzenie: Beata Wielkopolan konsultant edukacji humanistycznej

16:15 – 17:15 Na przekór schematom, w zgodzie z emocjami, Uczenie się przez tworzenie. Prowadzenie: Katarzyna Skolimowska doradca metodyczny edukacji przyrodniczej

17:45 – 18:30 Dobre praktyki kreatywnego historyka i nauczyciela WOS-u. Prowadzenie: Aneta Rapalska doradca metodyczny historii, Dorota Żuchowska ekspert metodyczny ORE

18:45 – 20:15 Od pasji do sztuki. Rola kreatywnego nauczyciela w rozwijaniu pasji ucznia. Prowadzenie: Iwona Filipowicz doradca metodyczny języka polskiego, Dorota Gołębiowska z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej.