Linki do ciekawych zasobów

                          Zapewniamy, że warto tutaj zajrzeć;)

1. Kreatywność w systemie edukacji – http://czytelnia.frse.org.pl/kreatywnosc-w‑ -systemie-edukacji/

2. Wspieranie postaw proinnowacyjnych poprzez wzmacnianie kreatywności jednostki– https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_ba‑ dawczych_efs/documents/wspieranie_postaw_proinnowacyjnych_raport05042011.pdf

3. TIK w edukacji – https://www.ore.edu.pl/?s=tik&res_type=zasoby

4. Tworzenie bloga – https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=pl

5. Bezpieczeństwo dzieci imłodzieży online – https://www.saferinternet.pl/materialy‑ -edukacyjne/materialy-multimedialne/bezpieczenstwo-dzieci-i-mlodziezy-online.html

6. Bezpieczne media – https://www.edukacja.fdds.pl/fc63516e-e941-4d3c-827d-9feb‑ cf076630/Extras/broszura_Dziecko-i-media-19-09-2017.pdf

7. Film z wykładem prof. Kena Robinsona, nagrany w czasie słynnej konferencji TED – https://bit.ly/1Nz4DZq21

8. Instrukcja tworzenia konta – http://bit.ly/kreat-01

9. Instrukcja tworzenia bloga – http://bit.ly/kreat-02

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych– https://www.ore.edu.pl/2017/12/ppko/

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia https://www.ore.edu.pl/2018/03/podstawa-programowa-ksztal‑ cenia-ogolnego-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia/

12. Kreatywna postawa – narzędzia i strategie twórczego działania wNLP– http://www. psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/918-kreatywna-postawa-narzedzia-i-strate‑ gie-tworczego-dzialania-w-nlp.html

13. 7 sposobów na nieszablonowe rozwiązywanie problemów – https://www.focus. pl/artykul/7-sposobw-na-nieszablonowe-rozwizywanie-problemw-wykorzystaj‑ -mylenie-lateralne

14. 7 zasad twórczego życia i jedna metoda rozwiązywania problemów według Leonarda da Vinci – http://www.blowminder.com/2017/09/07/kreatywnosc-da-vinci/

15. Wykład Kena Robinsona – https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_ on_the_revolution?language=en24

16. Artykuł Współczesna szkoła zabija kreatywność! – https://polki.pl/rodzina/nasto‑ latki,wspolczesna-szkola-zabija-kreatywnosc-ucznia,10412399,artykul.html

17. Diagram rybiej ości (diagram Ishikawy)– https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_Ishikawy http://inzynierjakosci.pl/2017/12/diagram-ishikawy/

18. Scamper, czyli pytania Osborna – https://poradnikpracownika.pl/-metoda-scam‑ per-kreatywne-podejscie-do-pomyslu

19. Burza mózgów – https://pl.wikipedia.org/wiki/Burza_m%C3%B3zg%C3%B3w

20. Metoda 6 myślowych kapeluszy Edwarda de Bono – http://zorganizowani.com/ szybka-nauka/myslowe-kapelusze-de-bono-6/

21. Design thinking https://otwartezasoby.pl/uruchom-myslenie-projektowe-desi‑ gn-thinking-w-szkole/ http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/od-pomyslu-do-dzialania-czyli-design‑ -thinking-w-szkole/ https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/desigh-thinking-edukacji/

22. Filmy Owce w sieci https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/mate‑ rialy-multimedialne/owce-w-sieci.html

23. Materiały edukacyjne z portalu Edukacja medialna – https://edukacjamedialna. edu.pl/lekcje/#sp1-325

24. Dziesięć kompetencji przyszłości. Najważniejsze umiejętności w 2020 roku – https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/dziesiec-kompetencji-przyszlosci‑ -najwazniejsze-umiejetnosci-w-2020-roku/?fbclid=IwAR2_WXzYbFw9-zUkbgroEn‑ ZyxiQ6QyVzfDqauYbEYO16Vn-fgtnPJPMGXHw

25. Przykład użycia nowych technologii w realizacji pracy domowej z fizyki – https:// youtu.be/ioxxd7C6hrg

26. TIK w szkole – https://youtu.be/7FOEfjF3u6A

27. Kreatywne lekcje z TIK – https://youtu.be/lUS6BQjNaDM

28. Informacje o aplikacji Keep Notes – https://www.google.pl/keep/

29. Pomoc programu Keep Notes – https://support.google.com/keep/?hl=pl#to‑ pic=6262468

30. Przykładowe fotokomiksy – https://www.slideshare.net/g133?utm_campaign=pro‑ filetracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview

31. Notowanie wizualne – http://www.specjalni.pl/2019/07/szablony-notatek-geerator. html?fbclid=IwAR0Wb4eIROA_gqQrdda4o4-CsI0L1F-cLTTCo44S_OMidEszDYHpdyit‑ sY#more

32. Radość tworzenia – kreatywny nauczyciel i uczeń. Trening twórczości dla uczniów szkół podstawowych – https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2013/09/webowa_biblioteka_przedszkole_radosc_tworzenia_kreatyw‑ ny_nauczyciel_i_uczen.pdf

33. Efekty zajęć – trening twórczego myślenia z komputerem – http://www.mdk.waw. pl/index.php/kreatywnie-z-komputerem/91-klub-mlodego-informatyka-aleksan‑ dra-koska

34. Rozwijamy kreatywność w klasach IV–VI – https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/ aktualnosci/rozwijamy-kreatywnosc-klasy-iv-vi?gclid=EAIaIQobChMIroKD6tbD5QI‑ V3sqyCh108Q-AEAMYASAAEgIdqfD_BwE

35. Rozwijamy kreatywność w klasach I–III – https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/ aktualnosci/rozwijamy-kreatywnosc-klasy-i-iii

36. Uniwersytet dzieci. Scenariusze lekcji – https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/sce‑ nariusze-wszystkie

37. Przykładowe scenariusze zajęć – http://www.program.4elt.pl/downloads/wcze‑ snoszkolna/broszura_trening_tworczosci.pdf 7.