Polski niebanalnie

Z myślą o istniejącym potencjale twórczym młodzieży oraz w wyniku moich osobistych zainteresowań teatrem i filmem zrodził się pomysł prowadzenia koła humanistycznego Kawiarenka Literacka, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów świadomie poszukujących czegoś więcej niż tylko pospolitej rozrywki. Jego celem stało się skupienie wokół siebie młodzieży pasjonującej się kulturą, chętnej do twórczej aktywności oraz obdarzonej talentem literackim. Byłam inicjatorką powstania Kawiarenki Literackiej, którą prowadziłam w gimnazjum z panią Dorotą Gołębiowską, obecnie zajmującą się edukacją filmową, w późniejszym okresie prowadziłam koło samodzielnie.  

Działania Kawiarenki Literackiej mają charakter ciągły i trwają od października  2000 roku, a moja praca kontynuowana jest w bieżącym roku szkolnym. Od 2000 r. do 2018 r. koło działało na terenie Publicznego Gimnazjum nr 26 w Łodzi, obecnie jestem jej opiekunem w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi. Kawiarenka Literacka działa przede wszystkim na terenie szkoły, ale warsztaty, spotkania odbywają się w różnych instytucjach kultury, z którymi od lat współpracuję, np. w teatrach, bibliotekach, Pałacu Młodzieży w Łodzi. Systematyczne spotkania z młodzieżą mają mniej formalny charakter niż tradycyjne lekcje. Zależy mi, by uczniowie stali się aktywnymi poszukiwaczami wiedzy, a nie tylko słuchaczami. Staram się zarażać ich entuzjazmem, inspirować do działania, doradzać w wyborze pomysłów i w poszukiwaniu wartości. W mojej pracy ważnym elementem są relacje panujące w grupie, wzajemne zrozumienie, życzliwość, otwartość. Koncentruję się na twórczych aspektach rozwoju osobowości uczniów, odkrywaniu talentów i pasji, ich mocnych i słabszych stron, dzielę się pomysłami z innymi nauczycielami. Na stronie uczniowie mogą zamieszczać recenzje obejrzanych filmów lub spektakli teatralnych, koncertów muzycznych oraz opowiadania, wiersze.  

Kawiarenka ma swoje logo, gadżety reklamujące naszą działalność oraz stronę w mediach społecznościowych, gdzie prezentuję dokonania własne i uczniów, https://www.facebook.com/kawiarenkaliteracka

Iwona Filipowicz