Relacje

Bez właściwych relacji z naszymi uczniami nie osiągniemy sukcesu, a przecież sukces jest miarą satysfakcji nauczyciela. To nie oceny powinny definiować ucznia, ale jego wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działanie.

I nauka powinnam naszym uczniom kojarzyć się z przyjemnością, a nie ze stresem i strachem. Chwalmy te nasze dzieci, kiedy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Wiara w siebie czyni cuda.