Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi

Prezentowane wypracowania powstawały w trakcie roku szkolnego 2020/2021 – od października do maja. W czasie nauczania zdalnego utworzony na moim komputerze katalog prac uczniowskich urósł do pokaźnych rozmiarów, z czego narodził się pomysł upowszechnienia tych tekstów – niejednokrotnie wzruszających, zabawnych, skłaniających do przemyśleń i będących efektem refleksji dziesięcio-, jedenasto-, trzynasto- i czternastolatków.

Prezentuję teksty uczniów odwołujące się – w przeważającej mierze – do lektur szkolnych, realizujące egzaminacyjną formułę opowiadania twórczego. Wypracowania powstawały zarówno jako doskonalenie umiejętności redakcyjnych – w domowym zaciszu, jak i w szkole – w sytuacji sprawdzianu wiedzy oraz umiejętności przedmiotowych. Są to wybrane opowiadania uczniów z klas: 4a, 5b, 8b i 8c. Dołączyłam także rozprawki, list i próby poetyckie inspirowane innymi utworami literackimi, tekstami kultury albo zdarzeniami z zajęć lekcyjnych.

Warto dodać, że wśród prezentowanych tekstów są również prace uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci borykających się ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Marlena Kaźmierczak,

nauczycielka języka polskiego w SP 149 w Łodzi